Coaching

Lifecoach en vrouwencoach

  • Laagdrempelig en kortdurend
  • Persoonlijke aandacht
  • Luisterend oor
  • Praktische aanpak, oplossings gericht
  • Verloskundige/ ervaringsdeskundige
  • Coaching is een kortdurende vorm van ondersteuning door gesprekken en zeker geen therapie.

In het leven van een vrouw kunnen onplezierige ervaringen, gevoelens of problemen een reden zijn om met coaching te ontdekken waar de mogelijkheden en kwaliteiten zijn.
Bij coaching heb je de ruimte om jouw verhaal te vertellen en op zoek te gaan naar een manier die jou helpt weer de rust en balans in je leven te brengen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat coaching er vanuit gaat dat jij zelf de kracht om te veranderen wat je belemmert.
We gaan op zoek naar de zingeving in je bestaan. Waar word je blij van? Als je dit weet, zorgt dat voor inspiratie, passie en commitment.